Lütfen Aşğıdaki verileri giriniz

Lütfen 4 ile 7 sayılarının toplamını hesaplayın.