Lütfen Aşğıdaki verileri giriniz

Lütfen 3 ile 9 sayılarını toplayın.